جدول قیمت

استایل ۱

بسته های ما

رایگان

۰ تومان

به مدت ۳۰ روز اشتراک رایگان دارید و در این مدت ما آگهی های شمارو به اشتراک خواهیم گذاشت.

 • آگهی ملک تکی
 • به مدت ۳۰ دقیقه
 • دسترسی یک کاربر
 • پشتیبانی با ایمیل
 • بدون تسهیلات معامله و کمک

استاندارد

۳۰ تومان

به مدت ۳۰ روز اشتراک رایگان دارید و در این مدت ما آگهی های شمارو به اشتراک خواهیم گذاشت.

 • آگهی ملک نامحدود
 • به مدت ۶ ماه
 • دسترسی یک کاربر
 • پشتیبانی ۲۴ /۷
 • هر گونه تسهیلات معامله و کمک
استایل ۲

بسته های ما

رایگان

۰ تومان

به مدت ۳۰ روز اشتراک رایگان دارید و در این مدت ما آگهی های شمارو به اشتراک خواهیم گذاشت.

 • آگهی ملک تکی
 • به مدت ۳۰ دقیقه
 • دسترسی یک کاربر
 • پشتیبانی با ایمیل
 • بدون تسهیلات معامله و کمک

استاندارد

۳۰ تومان

به مدت ۳۰ روز اشتراک رایگان دارید و در این مدت ما آگهی های شمارو به اشتراک خواهیم گذاشت.

 • آگهی ملک نامحدود
 • به مدت ۶ ماه
 • دسترسی یک کاربر
 • پشتیبانی ۲۴ /۷
 • هر گونه تسهیلات معامله و کمک
استایل ۳

بسته های ما

رایگان

$0.00

Free subscribe for 30 days and we’ll list your property for customer search

 • Single Property Listing
 • 30 Days Available / One time
 • One User Access
 • Email support available
 • No transacti help

استاندارد

۳۰ تومان

به مدت ۳۰ روز اشتراک رایگان دارید و در این مدت ما آگهی های شمارو به اشتراک خواهیم گذاشت.</p> <p>

 • آگهی ملک نامحدود
 • به مدت ۶ ماه
 • دسترسی یک کاربر
 • پشتیبانی ۲۴ /۷
 • هر گونه تسهیلات معامله و کمک

فراموشی رمز عبور